Playmobil 70197 Hospital Eye Doctor โรงพยาบาล ห้องวัดสายตา จักษุแพทย์

Original price was: ฿990.00.Current price is: ฿554.00.

เพลย์โมบิล โรงพยาบาล แผนกจักษุแพทย์ จักษุแพทย์ทำการทดสอบสายตาในวันนี้ ก่อนอื่นผู้ป่วยจะต้องอ่านสัญลักษณ์บนกระดาน จากนั้นสายตาของคุณจะถูกตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยอ

Out of stock