Playmobil 70221 Novelmore Burnham Raiders Fortress โนเวลมอร์ ป้อมปราการโจมตีเบิร์นแฮม

Original price was: ฿9,500.00.Current price is: ฿6,332.00.

ป้อมปราการที่เร่าร้อนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ อาณาจักรเบรินแฮม ป้อมปราการแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่เหนือภูเขาไฟมีกำแพงที่ทำจากหินภูเขาไฟ บนกำแพงมีปืนใหญ่ไฟและประตู

Out of stock