BRAND OF THE YEAR

 

PLAYMOBIL
ได้รับรางวัล
“BRAND OF THE YEAR”

จากการลงคะแนนของผู้บริโภคทางออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 150,000 ราย
Playmobil ได้รับรางวัลระดับสูง “แบรนด์แห่งปี” ในงาน World Branding Awards ครั้งที่ 17 ที่ลอนดอน รางวัลระดับนานาชาตินี้จะถูกมอบให้กับแบรนด์ที่ประสบความสาเร็จที่สุดในโลก

นอกจาก Playmobil แล้ว ทางแบรนด์ MediaMarkt และ Mercedes Benz ยังเป็นหนึ่งในผู้ชนะจากเยอรมนี รางวัลนี้อิงจากการโหวตออนไลน์ทั่วโลกซึ่งมีผู้บริโภคมากกว่า 150,000 รายร่วมลงคะแนนในปีนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของรางวัล World Branding Awards ปี 2023 – 2024 มีแบรนด์มากกว่า 1,500 แบรนด์จากกว่า 40 ประเทศได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง แต่มีน้อยกว่า 200 แบรนด์ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะ
พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติจัดขึ้นที่พระราชวังเคนซิงตันในสหราชอาณาจักร โดยมีพิธีกร David Croft ผู้จัดรายการโทรทัศน์ยอดนิยมในสหราชอาณาจักร ให้การต้อนรับแขกรับเชิญกว่า 100 รายจากทั่วโลก
คณะกรรมการตัดสินยกย่องความสาเร็จของผู้ได้รับรางวัลจาก “ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาเป็นต่อการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่น” และกล่าวต่อไปว่า “เพื่อที่จะรักษาความเกี่ยวข้องในฐานะแบรนด์ แบรนด์ต่างๆ จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนและยั่งยืน” สิ่งสาคัญคือคนทุกเจเนอเรชั่นจะต้องพบว่าแบรนด์นี้น่าสนใจ Richard Rowles ประธาน World Branding Forum กล่าวย้ำ

สมาชิกคณะกรรมการ Playmobil คุณ Bahri Kurter เน้นย้าถึงความสาคัญ สาหรับเขาและทีมงานทั้งหมดว่า รางวัลนี้เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องและยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายเล็กด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวคิดที่เป็นนวัตกรรม

รางวัลการสร้างแบรนด์ระดับโลก World Branding Awards เป็นรางวัลชั้นนาของ World Branding Forum ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกาไรที่ได้รับการจดทะเบียน รางวัลนี้เป็นการเฉลิมฉลองความสาเร็จของแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลก
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: awards.brandingforum.org