Playmoil 70668 Naruto: lchiraku Ramenshop นารูโตะ: ร้านอิจิราคุ ราเมน

฿3,990.00

ร้านราเมนสุดโปรดของนารูโตะและคาคาชิ ที่นี่เราระลึกถึงและพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจใหม่ๆ เป็นประจำ

10 in stock