Playmobil 70667 Naruto: Naruto vs. Pain นารูโตะ: นารูโตะ ปะทะ เพน

Original price was: ฿2,990.00.Current price is: ฿2,541.50.

เพื่อเป็นการแก้แค้น เพนได้ทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านโคโนฮะ เมื่อนารูโตะกลับมายังหมู่บ้านที่ถูกทำลาย เขาต้องเผชิญกับ เพนหกวิถี ในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่

1 in stock