Playmobil 71510 Tiny house Small Chicken Farm ไทนี่เฮ้าส์ ฟาร์มไก่เล็ก

฿1,750.00

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน? มีหลายสิ่งที่ให้ค้นพบเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองในสวนเล็กๆ ของบ้าน ตั้งแต่การเลี้ยงไก่ไปจนถึงการเก็บผลไม้และการทำสวน การเดินทางที่น่าตื่นเต้นของประสบการณ์

5 in stock