Playmobil 71253 Farm Beekeeper ฟาร์ม คนเลี้ยงผึ้ง

Original price was: ฿395.00.Current price is: ฿263.00.

คนเลี้ยงผึ้งดูแลผึ้งด้วยความรัก เธอได้รับน้ำผึ้งแสนอร่อยเป็นการตอบแทน ด้วยการรมควันที่รังผึ้งเพื่อให้เก็บน้ำผึ้งได้ง่ายขึ้้น

2 in stock