Playmobil 71221 Naruto: Ino Figure Set นารูโตะ: อิโนะ ฟิกเกอร์เซ็ต

฿350.00

นารูโตะ: อิโนะ ฟิกเกอร์เซ็ต
อิโนะเป็นลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มยามานากะและคู่แข่งของซากุระ เธอสามารถแสดงคาถาโอนย้ายจิตใจได้

4 in stock