Playmobil 71220 Naruto: Tenten Figure Set นารูโตะ: เท็นเท็น ฟิกเกอร์เซ็ต

฿350.00

นารูโตะ: เท็นเท็น ฟิกเกอร์เซ็ต
เท็นเท็นแนะนำทีมของเธอในภารกิจด้วยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และเมื่อถึงเวลาออกรบ เธอก็จะเริ่มโจมตีระยะไกล

4 in stock