Playmobil 71160 Asterix Wild Boar Hunting แอสเทอริค ล่าหมูป่า

Original price was: ฿990.00.Current price is: ฿666.00.

“ด้วย Asterix, Obelix และ Idefix Obelix สามารถทำให้ต้นไม้ที่ล้มกลับขึ้นมาได้Obelix เป็นผู้เชี่ยวชาญในสองสิ่ง: menhirs และการล่าหมูป่า ดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้ทำ

10 in stock