Playmobil 71112 Naruto Suigetsu ซุยเกะซึ

Original price was: ฿350.00.Current price is: ฿233.00.

ในฐานะอดีตเหยื่อของการทดลองทางพันธุกรรมต่อมาได้เข้าร่วมทีมของซาสึเกะ

10 in stock