Playmobil 71111 Naruto Might Guy ไมโตะ ไก

Original price was: ฿350.00.Current price is: ฿233.00.

เขาดำเนินชีวิตตามหลักการของวัยรุ่นที่เคร่งครัด ซึ่งเขาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและแข่งขันกับคาคาชิในทุกโอกาส

20 in stock