Playmobil 71109 Naruto Minato มินาโตะ

Original price was: ฿350.00.Current price is: ฿233.00.

เขาเป็นพ่อของนารูโตะ โฮคาเงะรุ่นที่ 4 และเป็นที่รู้จักในนามแสงประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮะ

5 in stock