Playmobil 71099 Naruto: Kakashi Figure Set นารูโตะ: คาคาชิ ฟิกเกอร์เซ็ต

Original price was: ฿350.00.Current price is: ฿233.00.

“คาคาชิเป็นอาจารย์ของทีม7 ซึ่งประกอบด้วยนารูโตะ ซากุระ และซาสึเกะซึ่งเขาก่อตัวขึ้น เขาเป็นที่รู้จักว่าเป็นนินจาเลียนแบบ ฮาทาเคะ คาคาชิ เป็นนินจาที่มีประสบการ

Out of stock