Playmobil 70934 Asterix Roman troop แอสเทอริค กองทหารโรมัน

Original price was: ฿795.00.Current price is: ฿611.00.

"ด้วยโล่ของพวกเขา ทหารโรมันสี่นายสามารถสร้าง ""รูปแบบเต่า"" ได้ เป็นเวลาหลายเดือนที่กองทหารโรมันซึ่งประจำการเป็นกองทหารรักษาการณ์ในค่ายของ Babaorum, Aquarium

4 in stock