Playmobil 70934 Asterix Roman troop แอสเทอริค กองทหารโรมัน

฿795.00

"ด้วยโล่ของพวกเขา ทหารโรมันสี่นายสามารถสร้าง ""รูปแบบเต่า"" ได้ เป็นเวลาหลายเดือนที่กองทหารโรมันซึ่งประจำการเป็นกองทหารรักษาการณ์ในค่ายของ Babaorum, Aquarium

19 in stock