Playmobil 70815 Playmo Friends Faun เฟรนด์ ฟอน

Original price was: ฿195.00.Current price is: ฿110.00.

ฟอนลึกลับเป็นเทพเจ้าแห่งธรรมชาติและป่าไม้ ปกป้องชาวนา คนเลี้ยงแกะ สัตว์ และทุ่งนาของพวกเขา เขามักจะปรากฏตัวใน ท่อนบนจากศีรษะลงไปถึงเอวเป็นมนุษย์แต่มีเขาและหู

Out of stock