Playmobil 70608 Farmer with Animals Gift Set ชุดของขวัญ เกษตรกรกับสัตว์

Original price was: ฿495.00.Current price is: ฿277.00.

ชาวนามีใจรักในการใช้ชีวิตในชนบท เธอรู้สึกสบายใจที่สุดในธรรมชาติกับสัตว์ของเธอ ทุกวันเธอดูแลสัตว์ของเธอ นำน้ำจืดและอาหารมาให้พวกมัน และทำความสะอาดกรง แกะ แพะ

Out of stock