Playmobil 70597 Special Plus Welder with Equipment สเปเชียล ช่างเชื่อมพร้อมอุปกรณ์

Original price was: ฿295.00.Current price is: ฿167.00.

งานประจำวันของช่างเชื่อมร้อนมาก ก่อนที่จะเริ่มตารางใหม่ เขาได้ศึกษาขั้นตอนการทำงานแต่ละอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง จากนั้นเขาก็สวมหน้ากากเชื่อมและเริ่มท

5 in stock