Playmobil 70552 Stunt Show Service Tent สตั๊นท์โชว์ เต็นท์บริการ

Original price was: ฿1,750.00.Current price is: ฿888.00.

ในเต็นท์เวิร์กช็อปการแสดงผาดโผนรถจักรยานยนต์และรถบรรทุก เพื่อตรวจสอบสภาพของรถได้ ยกรถของเขาขึ้นไปบนแท่นยกตอนนี้ถูกขันสกรูทาน้ำมันและทำความสะอาดเพื่อให้ รถจัก

3 in stock