Playmobil 70552 Stunt Show Service Tent สตั๊นท์โชว์ เต็นท์บริการ

฿1,487.50

ในเต็นท์เวิร์กช็อปการแสดงผาดโผนรถจักรยานยนต์และรถบรรทุก เพื่อตรวจสอบสภาพของรถได้ ยกรถของเขาขึ้นไปบนแท่นยกตอนนี้ถูกขันสกรูทาน้ำมันและทำความสะอาดเพื่อให้ รถจัก

7 in stock