Playmobil 70511 Pony Farm Car with Pony Trailer โพนีฟาร์ม รถกระบะพร้อมรถพ่วงโพนี่

Original price was: ฿2,990.00.Current price is: ฿1,833.00.

“ยานพาหนะและรถพ่วงแต่ละคันมีหลังคาที่ถอดออกได้ สามารถขนม้าสองตัวในรถพ่วงได้หากลูกม้าตัวใดตัวหนึ่งต้องไปพบสัตวแพทย์ ก็สามารถขนมันไปกับรถพ่วงขนาดกว้างขวางได้ เ

2 in stock