Playmobil 70446 Construction Scaffolding with Workers ชุดก่อสร้าง คนงานก่อสร้างพร้อมนั่งร้าน

฿1,062.50

"""คนงานก่อสร้างใช้นั่งร้านในการสร้างชั้นบนของบ้านให้เสร็จขั้นแรกให้ยึดขั้นสูงตามความสูงที่ต้องการจากนั้นช่างฝีมือก็เริ่มทำงานในขณะที่ช่างไฟฟ้ากำหนดตำแหน่งขอ

17 in stock