Playmobil 70350 Zoo Alpaca with Baby สวนสัตว์ อัลปาก้าและลูก

฿355.50

ลูกอัลปาก้าตัวน้อยสำรวจสภาพแวดล้อมของมันอย่างอยากรู้อยากเห็นแม่ของเขาคอยปกป้องเขา ในสวนสัตว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ สามารถเล่นร่วมกับ สวนสัตว์ใหญ่ (70341) และ

1 in stock