Playmobil 70221 Novelmore Burnham Raiders Fortress โนเวลมอร์ ป้อมปราการโจมตีเบิร์นแฮม

฿8,075.00

ป้อมปราการที่เร่าร้อนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ อาณาจักรเบรินแฮม ป้อมปราการแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่เหนือภูเขาไฟมีกำแพงที่ทำจากหินภูเขาไฟ บนกำแพงมีปืนใหญ่ไฟและประตู

2 in stock