Playmobil 70196 Hospital Radiologist โรงพยาบาล อุโมงค์ฉายรังสีเอ๊กซเรย์

฿499.00

เพลย์โมบิล โรงพยาบาล แผนกรังษีวิทยา นักรังสีวิทยาใช้เครื่อง MRI เพื่อตรวจอวัยวะภายในของผู้ป่วย ผู้ป่วยนอนลงบนเตียงและถูกผลักลงไปในหลอด หากเธอต้องการความช่วยเ

6 in stock