Playmobil 70196 Hospital Radiologist โรงพยาบาล อุโมงค์ฉายรังสีเอ๊กซเรย์

Original price was: ฿990.00.Current price is: ฿499.00.

เพลย์โมบิล โรงพยาบาล แผนกรังษีวิทยา นักรังสีวิทยาใช้เครื่อง MRI เพื่อตรวจอวัยวะภายในของผู้ป่วย ผู้ป่วยนอนลงบนเตียงและถูกผลักลงไปในหลอด หากเธอต้องการความช่วยเ

1 in stock