Playmobil 70079 Duo Pack Doctor and Patient ดูโอ หมอ และคนไข้

Original price was: ฿380.00.Current price is: ฿177.00.

"เพลย์โมบิล ดูโอหมอ และคนไข้ ตั้งแต่การผ่าตัดหัวเข่าของเขา ผู้ป่วยจะต้องเดินด้วยการมีไม้ค้ำช่วย แต่ด้วยความช่วยเหลือของแพทย์ที่เป็นมิตรเขาจะดีขึ้นในไม่ช้า วั

Out of stock