Playmobil 6663 City Life Child in Wheelchair ซิตี้ไลฟ์ เข็นเด็กนั่งวีลแชร์

Original price was: ฿395.00.Current price is: ฿221.00.

เด็กในรถเข็นสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างง่ายดายในขณะที่กำลังรักษาตัว พ่อที่กำลังเข็นรถเข็นได้นำตุ๊กตาของเล่นมาเป็นของขวัญ หลังจากเห็นของเล่นของพ่อนำมาเด็ก ๆ

5 in stock