Playmobil 5251 Western Sheriff With Horse เวสเทิน นายอำเภอ และม้า

Original price was: ฿750.00.Current price is: ฿299.00.

นายอำเภอพร้อมกับม้า มีโปสเตอร์ประกาศจับในมือเขาลาดตระเวนตามชนบททางตะวันตกเพื่อตามจับโจร ฟิกเกอร์สามารถ โค้ง งอ นั่ง ยืน และหันศีรษะได้ ประกอบด้วย ฟิกเกอร์นาย

10 in stock