PLAYMOBIL ของเล่นที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย

อย่างที่คุณพ่อ คุณแม่ หลาย ๆ ท่านทราบกันดีกันว่า “ วัยรุ่น ” เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่าน จากเด็กสู่ผู้ใหญ่ ทั้งร่างกาย ความคิดและจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นช่วงที่ใช้เวลาในการค้นหา
ตัวตน บ้างก็ทำตามความฝันของตัวเอง หลาย ๆ คนจึงมองว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวาที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้

Playmobil รู้ว่าเด็ก ๆ ที่เข้าสู่ช่วงวัยนี้ กำลังพบเจอกับฮอร์โมนภายในร่างกายที่พลุ่งพล่าน เต็มไปด้วยความหวัง ความมั่นใจ การตั้งคำถามต่าง ๆ ในชีวิต พวกเขามักจะทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ

เพื่อที่จะค้นหาตัวเอง รวมถึงการออกนอกกรอบที่ถูกตีไว้เมื่อตอนเป็นเด็ก  สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่พร้อมจะหล่อหลอมให้เขาเป็น

คนใหม่ในอีกช่วงวัยหนึ่ง อิทธิพลมากมายที่อยู่รอบตัว ส่งผลต่อจิตใจ และอารมณ์ให้เปลี่ยนแปลงไป เช่น เพื่อน, เทคโนโลยีการสื่อสาร, ดาราศิลปินที่ชื่นชอบ อิทธิพลเหล่านี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อใหม่ๆ

          ในช่วงวัยนี้ ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ไม่เปิดใจรับฟังความคิดหรือความชอบของลูก พวกเขาก็จะหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยี และโลกอินเทอร์เน็ต พูดคุยกับคนวัยเดียวกัน คนที่มีความชอบคล้ายกัน และหลีกเลี่ยงการเข้าหาพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจตัวตนของเขา ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวมากขึ้น

ยิ่งเข้าถึงข้อมูล สื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่ายมากเท่าไร ต้นแบบในการดำเนินชีวิตของลูกก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสนใจที่พบเจอได้มากเท่านั้น เช่น การลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากดาราหรือศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดันให้พวกเขามีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความฝันนั้นให้เป็นจริง  ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องมีวิจารณญาณในการไตร่ตรองเลือกนำเอาสิ่งที่ดีมาปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเอง หากใช้ผิดก็จะกลายเป็นดาบสองคม พ่อแม่จึงต้องคอยให้คำแนะนำดูแลอยู่เสมอ

        และ Playmobil เองก็มีความเข้าใจดี ถึงช่วงวัยของเด็ก ๆ จึงได้สร้างพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างชุดฟิกเกอร์หุ่นต่อในธีม City Life Modern House ให้เด็ก ๆ ได้ทดลองจำลองชีวิตครอบครัว สวมบทบาทที่ชอบ และยังให้พื้นที่กับพ่อแม่ในการสอดแทรกความรู้ให้ลูกผ่านการเล่น ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้น พร้อมที่จะเข้าใจและซับพอร์ตความฝันของเด็ก ๆ ก้าวไปพร้อมกับพวกเขาอย่างอบอุ่นและมั่นใจ ถึงแม้เป็นแค่ฝันเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ แต่มีความยิ่งใหญ่สำหรับเขาและเปี่ยมไปด้วยความสุข ความเข้าใจของคนในครอบครัว 

 “ วัยรุ่น ” เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่าน จากเด็กสู่ผู้ใหญ่ ทั้งร่างกาย ความคิดและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงเวลาในการค้นหาตัวตน บ้างก็ทำตามความฝันของตัวเอง

พวกเขามักจะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะค้นหาตัวเอง หากคุณพ่อคุณแม่ไม่เปิดใจรับฟังความคิดหรือความชอบของลูก พวกเขาก็จะหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยี และโลกอินเทอร์เน็ต พูดคุยกับคนวัยเดียวกันคนที่มีความชอบคล้ายกัน และหลีกเลี่ยงการเข้าหาพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจตัวตนของเขา 

และปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลสื่อรูปแบบต่าง ๆ ง่ายมากขึ้น  ต้นแบบในการดำเนินชีวิตของลูกก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสนใจที่พบเจอได้มากเท่านั้น

Playmobil มีความเข้าใจดี ถึงช่วงวัยของเด็ก ๆ จึงได้สร้างพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างชุดฟิกเกอร์หุ่นต่อในธีม City Life Modern House ให้เด็ก ๆ ได้ทดลองจำลองชีวิตครอบครัว สวมบทบาทที่ชอบ และยังให้พื้นที่กับพ่อแม่ในการสอดแทรกความรู้ และพร้อมที่จะเข้าใจและซับพอร์ตความฝันของเด็กๆ ก้าวไปพร้อมกับพวกเขาอย่างอบอุ่น มั่นใจ